Agaciński Jarosław

Nauczyciel religii w I Społecznej Szkole Podstawowej w Lublinie. W tej szkole prowadzi dwa zespoły gitarowe oraz zespół muzyczny „Last Minute”. Reżyseruje przedstawienia z udziałem dzieci.

Kowalczyk Joanna

Nauczycielka religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Prowadzi Szkolne Koło PCK, które zrzesza około 60 członków. Dopinguje uczniów do włączania się w zbieranie żywności, m.in. w akcjach PCK oraz Lubelskiego Banku Żywności.

Wąsowska Jolanta

Psycholog pracująca w policji, ma wieloletnie doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi. Była inicjatorką stworzenia w Komendzie Miejskiej Policji oddzielnego pokoju przyjęć dla dzieci. W wolnym czasie pomaga organizować zabawy, m.in. dla mieszkańców domów dziecka. Organizuje spotkania z kobietami, które padły ofiarą przemocy w ich domach.

Jóźwina Magdalena

Absolwentka pedagogiki KUL. Od 1998 roku pracuje w świetlicy dla młodzieży przy kościele pw. św. Ducha w Lublinie, z którą zaczęła współpracę na III roku studiów. Obecnie jest jej kierownikiem. Z zajęć w świetlicy korzysta 20 dzieci ze Starego Miasta i Śródmieścia.

Drozd Kazimierz, O.

Salezjanin, organizator rozgrywek sportowych dla młodzieży na Kalinowszczyźnie.

Chwalczuk Marta

Od 19 lat pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. Najpierw uczyła języka rosyjskiego, obecnie jest nauczycielką w szkolnej świetlicy. W 1999 roku założyła w tej szkole dziecięcy zespół taneczny „Świetliki”. W 2002 roku zainicjowała zbieranie darów dla dwóch lwowskich szkół. Organizowała zbiórkę oraz szukała sponsorów, a potem wspólnie ze swoimi wychowankami zawiozła dary na Ukrainę.

Stanowski Michał

Socjolog i instruktor teatralny. Od 1989 roku organizuje Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie, które są całorocznym cyklem imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych. Są to m.in. spotkania poetyckie, festiwal piosenki oraz festiwal teatralny. Podobne imprezy w ramach spotkań odbywają się także we Lwowie. Przy organizacji Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku przez cały rok działa około 150 wolontariuszy.

Furman Zbigniew

Prezes ogniska TKKF Omega, od wielu lat organizuje zajęcia sportowe dla dzieci. Na początku lat 80. założył Ognisko TKKF Omega, które przygotowuje dla najmłodszych m.in. turnieje piłki ręcznej, nożnej czy koszykówki. Zbigniew Furman był też wiceprezesem Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Wiśniewski Ludwik, O.

Dominikanin. Był duszpasterzem akademickim w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie. W raporcie STASI z 1977 r. uznany został za jednego z najniebezpieczniejszych opozycjonistów w Polsce. W stanie wojennym organizował pomoc represjonowanym. W latach 90. pracował w parafii św. Katarzyny w Sankt Petersburgu. Obecnie mieszka w Lublinie. Jest twórcą Akademii „Złota 9”, która działa przy klasztorze oo. Dominikanów. Pierwsza edycja akademii odbyła się w styczniu 2006 roku. Należący do niej młodzi ludzie biorą udział w warsztatach i spotkaniach z wybitnymi przedstawicielami życia publicznego.

Fornal Anna

Nauczycielka muzyki, założycielka i prezes lubelskiego Stowarzyszenia „W Stronę Sztuki”, które istnieje od 1995 roku. Stowarzyszenie wspiera młodych twórców, wydaje nuty oraz tomiki poetyckie. Organizuje także koncerty oraz stara się o stypendia artystyczne dla uzdolnionej młodzieży. W 2006 roku udało się kupić akordeon dla Marka Tarnowskiego, studenta Instytutu Muzyki UMCS oraz Akademii Muzycznej w Katowicach. Za te działania w 2007 roku otrzymała nagrodę Bene Meritus Terrae Lublinensi. Wcześniej Anna Fornal uczyła gry na fortepianie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie.