Siwka Kamil

Wolontariusz Fundacji Mam Marzenie, rzecznik prasowy fundacji.

Pietrusza-Budzyńska Maria

Kierownik warsztatów terapii zajęciowej przy Teatrze Osterwy. Od ponad 20 lat prowadzi niezwykły teatr, w którym aktorami są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Warsztaty Terapii Zajęciowej są nowatorską formą rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W WTZ–Teatroterapia uczestniczy codziennie 25 osób w wieku 19–35 lat. Pracują według autorskich programów terapeutów: aktorów, pedagogów, muzyków i plastyków.

Misiurek Dariusz

Prezes Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin, które finansuje i organizuje szkolenia drużyn młodzieżowych Lubelskiego Klubu Piłkarskiego Motor Lublin, zajmuje się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowaniem towarzyskich turniejów piłkarskich, obozów sportowych, festynów i kampanii promujących zdrowy tryb życia.

Kuzko Krzysztof

Fotograf i animator sztuki wśród dzieci. Członek i Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, członek honorowy Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego i Radzyńskiego Klubu Fotograficznego „Klatka”. Prowadzi spotkania, prelekcje, warsztaty fotograficzne. Uczestniczy w posiedzeniach jury, w licznych konkursach fotograficznych.

Kulik Małgorzata

Szefowa Osiedlowego Klubu „Ruta” w Lublinie, który posiada szeroką ofertę warsztatów, wystaw artystycznych, spotkań autorskich, akcji społecznych. Wynikiem wieloletniej działalności jest kilkadziesiąt nagród i wiele wyróżnień na szczeblu miejskim, ogólnopolskim a także międzynarodowym, które otrzymali podopieczni Klubu w dziedzinie tańca, muzyki, plastyki, sztuk walki itp.

Karczmarski Ryszard

Znany chełmski fotografik, założyciel galerii Atelier, instruktor fotografii. Członek Foto Klubu Ziemi Chełmskiej, ZPFP oraz ZPAF. Od roku 2003 prezes Okręgu Lubelskiego w ZPAF. Promotor fotografującej młodzieży z Chełma.

Czerniak Małgorzata

Prezes Stowarzyszenia Pomocy dla Sierot w Zamościu, które wspiera byłych wychowanków Domu Dziecka w procesie usamodzielniania. Stowarzyszenie prowadzi Mieszkanie Usamodzielnień dla dziewcząt w Zamościu. Jego wolontariusze pomagają młodym ludziom, sierotom wchodzącym w dorosłe życie – załatwiają sprawy urzędowe dotyczące kształcenia i rekrutacji na studia, a także wynajmu lub zakupu mieszkania i wyposażenia.

Chwałczyk Tadeusz

Polski dziennikarz, autor tekstów prasowych, audycji radiowych, programów telewizyjnych, fotografii oraz filmów krótkometrażowych z zakresu historii lotnictwa. Był organizatorem i pierwszym szefem Telewizji Lublin. Wieloletni współpracownik ogólnopolskich czasopism: „Skrzydlata Polska” i „Aerokluby”. Był współorganizatorem w 1952 Aeroklubu Robotniczego w Świdniku oraz założycielem w 1988 Amatorskiego Klubu Filmowego „ROTOR–FILM” w Zakładowym Domu Kultury WSK w Świdniku. Prócz pracy dydaktycznej z młodzieżą w ramach Rotot–Filmu (ok. 150 autorskich obrazów filmowych), sam zrealizował 27 filmów, głównie dokumentalnych, uhonorowanych 13 nagrodami i wyróżnieniami.

Chmielik Ewelina

Absolwentka filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2004 r. pracowała jako wolontariuszka w programie Pomocy Uchodźcom oraz w projekcie „Edukacja dla Integracji – Partnerstwo na Rzecz Uchodźców”, realizowanym przez Centrum Wolontariatu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W 2007 roku została wyróżniona przez kapitułę konkursu „Barwy Wolontariatu” tytułem Wolontariuszki Roku Lubelszczyzny.

Boniecki Tadeusz

Społecznik, wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Chełmie, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie, organizator Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.