Węda Łukasz

Absolwent Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Od 2003 roku związany jest z organizacjami pozarządowymi. Współtwórca i prezes Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka. Stowarzyszenie chce przypominać dziedzictwo kulturowe związane z Tatarami, którzy zamieszkali w rejonie Studzianki w efekcie nadania ziem przez króla Jana III Sobieskiego. W wakacje stowarzyszenie organizuje Dni Kultury Tatarskiej, regularnie zaprasza mieszkańców na imprezy integracyjne.

Świetlicki Lucjan

1931–2014, historyk i regionalista, założyciel Regionalnego Stowarzyszenia Przyjaciół Piask Lubelskich, autor kilkunastu książek poświęconych historii tej miejscowości m.in. „Miasto Piaski – kronikarski zapis dziejów”, „Ulica Lubelska – historia domów i ludzi” oraz „Skąd nasz ród? Saga rodów Świetlickich, Olechów, Lesiewiczów i Szabałów na tle dziejów królewskiej wsi Bazar”, „Legendy i podania piaseckie”, „Spoczywają w piaseckiej ziemi” oraz „Piaski w życiorysach”. Inicjator rozwoju sieci bibliotecznej na terenie gminy Piaski oraz organizator spotkań popularyzujących historię regionu.

Nieznanowski Stefan, Prof.

Historyk literatury, edytor, popularyzator literatury staropolskiej, „Kustosz pamięci” staropolskiej Ziemi Lubelskiej. Wybitny specjalista z zakresu literatury staropolskiej i nauczyciel akademicki na UMCS. Bada literackie dziedzictwo staropolskie Ziemi Lubelskiej, redaktor naczelny serii wydawniczej Lubelska Biblioteka Staropolska. Organizator wielu konferencji naukowych i popularnonaukowych.

Gzella Alojzy Leszek

Dziennikarz, redaktor, regionalista, wydawca, publicysta, historyk prasy lubelskiej. Współzałożyciel Lubelskiego Klubu Rotary, pierwszy gubernator Rotary International na Polskę, Białoruś i Ukrainę. Opracował publikację „Jego siła nas urzekła… Szkice i wspomnienia z dziejów lubelskiego teatru”, autor książek na temat przebiegu Września 1939 w Lublinie.

Dębowczyk Maria

Regionalistka z Bychawy, wiceprezes Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, emerytowana polonistka. Od wielu lat bada dzieje tego miasteczka. Inicjatorka stworzenia Bychawskiej Izby Regionalnej. Autorka m.in. książki „Ofiary wojny i okupacji z Bychawy i regionu: (1939–1944)” oraz redaktorka tomu „Stare cmentarze rzymskokatolickie w Bychawie i Bychawce: praca zbiorowa”.

Pytlak Przemysław

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Prezes Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Fara Końskowolska”, zajmującego się ochroną i odnową zabytkowego zespołu Kościoła Parafialnego w Końskowoli. Wspólnie z parafią zdobyło unijne pieniądze na przeprowadzenie w świątyni badań archeologicznych i remontu. Wysokość dotacji unijnej jest niebagatelna, bo to aż 4,5 miliona złotych. Przemysław Pytlak jest autorem bogato ilustrowanego albumu „Kościół farny w Końskowoli. 600 lat historii”.

Czerlunczakiewicz Katarzyna

Historyk sztuki, pracownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Reprezentuje lubelski oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, które ratuje pomniki prawosławnej części lubelskiej nekropolii przy ul. Lipowej. Młodzi historycy sztuki i konserwatorzy organizują coroczne zbiórki na renowację zabytkowych pomników, a potem – pracując charytatywnie – sami je odnawiają.

Karabowiczowie, Alina Krystyna i Tadeusz

Organizatorzy prywatnego skansenu w Holi, założyciele Towarzystwa Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi. Organizatorzy dwunastu edycji Plenerów Malarskich w tej miejscowości. Co roku organizują ludowo–artystyczny Jarmark Holeński.

Kornaccy, Krystyna i Ryszard

Popularyzatorzy tradycji kulturalnych Podlasia, współzałożyciele Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Teatralnego, którego celem jest promocja Międzyrzeca Podlaskiego jako tzw. małej Ojczyzny, pobudzanie wrażliwości na piękno języka ojczystego literatury polskiej, wspieranie młodych talentów w dziedzinie teatru i literatury, organizowanie konkursów recytatorskich, literackich i spotkań z twórcami kultury. Ryszard Kornacki jest poetą, prozaikiem i animatorem kultury. Jego żona z zawodu jest nauczycielką, ale także poetką i działaczką społeczną. Wspólnie wydali książkę „Czarna róża – baśnie i opowieści z Podlasia”.

Popek Leon, Dr

Polski historyk, archiwista, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik IPN, opiekun polskich miejsc pamięci na Wołyniu. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko–Podolskiej w Lublinie. Od 1990 roku organizuje akcje renowacji i porządkowania cmentarzy na Wschodzie z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej m.in. w Kowlu, Ostrówkach, Rymaczach i Zasmykach oraz dba o ich staranną dokumentację.