Żak Anna

Tancerka, choreografka i pedagog, współorganizatorka Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca, Kierownik artystyczny Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej. Brała udział w wielu projektach i festiwalach w Polsce i za granicą.

Zieliński Piotr

Założyciel, kustosz i kurator wystaw w Galerii Sztuki Wirydarz, w której zrealizował dotychczas ponad 100 ekspozycji najwybitniejszych polskich twórców. Galeria Wirydarz zaliczana jest do najlepszych salonów wystawienniczych w Polsce. W marcu 2009 r. wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Opryński Janusz

Manager kultury, współzałożyciel, kierownik artystyczny i reżyser Teatru Provisorium, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Konfrontacje Teatralne, dyrektor programowy lubelskiego Centrum Kultury, Członek Rady Kultury Miasta Lublin.

Olszówka Mirosław

Aktor, reżyser, założyciel pierwszego klubu muzycznego w Lublinie „Graffiti” , manager Voo–Voo i pomysłodawca „Floty zjednoczonych sił”. Twórca Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” w Kazimierzu i Janowcu oraz Art’n’Music Festival „Inne Brzmienia” w Lublinie. Tytułem Bene Meritus Terrae Lublinensi został wyróżniony pośmiertnie.

Pietrasiewicz Tomasz

Twórca i dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, aktor teatru Grupa Chwilowa i reżyser Teatru NN, autor aranżacji wnętrz Bramy Grodzkiej i działań w przestrzeniach miasta, animator kultury, działacz opozycji w okresie PRL, autor książek. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym nagrody POLIN, przyznawanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pietrasiewicz od lat przywraca pamięć o polsko–żydowskim Lublinie sprzed Zagłady.

Nawrot Anna

Od 1985 roku wspólnie z mężem Janem Gryką prowadzi autorską „Galerię Białą” w Lublinie. Jej dorobek to ponad 300 spotkań i wystaw oraz program edukacyjny dla studentów Wydziału Artystycznego UMCS. Galeria ukazuje nowe zjawiska i tendencje sztuki najnowszej w rozmaitych jej przejawach i formach. Punktem wyjściowym programu galerii stała się chęć wytworzenia własnej przestrzeni artystycznej, budowanej na bazie aktualnej sztuki poszukujących, niekonwencjonalnych artystów.

Kuprianowicz Grzegorz

Historyk wykładający na UMCS. Prezes Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie, członek Związku Ukraińców Podlasia, przedstawiciel społeczności ukraińskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W swoich badaniach koncentruje się na zagadnieniach związanych z historią Ukraińców w czasach II Rzeczypospolitej, historią prasy ukraińskiej, dziejach Chełmszczyzny i Podlasia oraz historią kościoła prawosławnego.

Księska-Falger Teresa

Pianistka i wieloletnia dyrektorka Filharmonii Lubelskiej. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu. W swej karierze zawodowej kierowała Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej oraz pełniła funkcję zastępcy dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. W okresie od maja 2010 do grudnia 2014 roku prowadziła autorski cykl koncertów muzyki klasycznej w Radiu Lublin. Organizuje festiwal form solowych i kameralnych pn. Harmonie Starego Miasta oraz autorski projekt Międzynarodowy Festiwal – Andrzej Nikodemowicz.

Kotowski Piotr

Publicysta filmowy, wieloletni animator kultury filmowej w Polsce, prezes DKF Bariera w Lublinie (Nagroda PISF 2008 dla najlepszego Dyskusyjnego Klubu Filmowego), kierownik kina studyjnego „Chatka Żaka”. Organizator przeglądów i imprez filmowych, także o charakterze ogólnopolskim. Pomysłodawca i rektor Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, wyróżnionej nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2007).

Jurecki Mietek

Polski basista, gitarzysta, kompozytor i aranżer. W latach 1981–2003 związany z zespołem Budka Suflera. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Młodzieży Uzdolnionej Muzycznie „Solo Życia” oraz pomysłodawca festiwalu o tej samej nazwie promującego młodych instrumentalistów.