Pieńkowski Marek Maria, Dr

Lekarz, właściciel klinik alergii i astmy, mecenas sztuki. Na Chełmszczyźnie wybudował dwór „Pieńków”, gdzie odbywają się Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne. Założona przez niego fundacja każdego roku nagradza najwybitniejszych studentów I roku Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także przyznaje nagrodę im. Profesora Stefana Pieńkowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie polskich nauk przyrodniczych.

Kamiński Jan, Dr inż.

Architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, członek Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, Przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni. Pracuje na rzecz poprawy jakości przestrzeni oraz rozwoju partycypacji społecznej w Lublinie. Zajmuje się także działaniami artystycznymi. Nagrodzony tytułem Bene Meritus Terrae Lublinensi za przygotowanie projektu rewitalizacji okolic Rusałki i włączenie do niego mieszkańców.

Hunkiewicz Cezary

Socjolog, animator, nauczyciel akademicki. Założyciel Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej, Badacz kultury, krytyk sztuki ulicznej, organizator wydarzeń, wystaw i dyskusji na temat sztuki ulicznej. Autor artykułów i referatów nt. kultury miejskiej. Od ponad 15 lat aktywnie uczestniczy w rozwoju sztuki niezależnej i sztuki ulicznej w Polsce i w Europie. Organizator Lubelskiego Festiwalu Graffiti, wiceprezes zarządu Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej, popularyzującej i wspierającej kulturę i sztukę, w szczególności wśród młodzieży.

Santarek Stanisław

Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina. Tytuł Bene Meritus Terrae Lublinensi otrzymał za organizację charytatywnych kwest na rzecz odnowienia zabytkowych nagrobków znajdujących się na terenie nekropolii przy ul. Lipowej. Do 2017 roku Komitet odnowił w sumie 288 nagrobków.

Dereccy, Monika i Sławomir

Nagrodzeni tytułem Bene Meritus Terrae Lublinensi za udział w stworzeniu niezwykłej adaptacji obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki wykonanej techniką haftu krzyżykowego. Nad wykonaniem obrazu pracowało 35 osób z różnych stron Polski. Przygotowanie wzoru i haftowanie trwało ponad 2 lata. Haft składa się z prawie 8 milionów krzyżyków, na wykonanie 40 m2 obrazu użyto 220 kolorów oraz 150 km muliny.

Majewski Józef Konstanty

Kolekcjoner, konstruktor, założyciel i kustosz jedynego w Polsce i Europie Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu, gdzie zgromadzono kilkaset egzemplarzy jednośladów. Zwiedzający mogą obejrzeć i osobiście wypróbować rowery poziome, rowery cyrkowe i inne nietypowe rowery.

Kucharski Tadeusz

Twórca rekonstrukcji historycznych i imprez plenerowych. Powołał do życia Grupę Rekonstrukcji Historycznych Żołnierzy Września 1939 r. Garnizonu Dęblin przy Stowarzyszeniu Regionalnym Małe Mazowsze w Rykach. Dowódca Chóru Grupy Rekonstrukcji Historycznych.

Jarmuż Zygmunt

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uprawia malarstwo, rzeźbę i ceramikę. Jeden z najbardziej znanych artystów ze Szczebrzeszyna i najbardziej zasłużonych dla tego miasta. Jest autorem jedynego w świecie pomnika owada tj. szczebrzeszyńskiego „Chrząszcza” a właściwie dwóch pomników: pierwszego wykonanego w drewnie w roku 2002 oraz drugiego, wykonanego w brązie i odsłoniętego w sierpniu 2011 na rynku w Szczebrzeszynie.

Kudlicki Andrzej

Prezes Zamojskiego Klubu Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich. Inicjator pomysłu podjęcia próby wpisania modrzewiowego kościoła NMP w Tomaszowie Lubelskiem na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jeden z pomysłodawców odbudowy tomaszowskiego rynku. Inicjator imprezy patriotycznej: Święto Niepodległości we Lwowie, organizator corocznych wyjazdów pocztów sztandarowych na obchody święta niepodległości we Lwowie.

Kapecki Janusz

Autor przewodników po Szczebrzeszynie i okolicach, współtwórca Roztoczańskiego Ekomuzeum i twórca Laboratorium Lessowego Roztocza Zachodniego. Projektuje i wyznacza szlaki piesze oraz rowerowe na terenie Roztocza. Opracowuje dokumentację fotograficzną najciekawszych obiektów krajoznawczych na terenie gminy i prezentuje swoje prace na wystawach fotograficznych. Społecznik mocno zaangażowany w dzieło przybliżania piękna Roztocza mieszkańcom gminy i turystom.