eLeader

Dostawca aplikacji biznesowych, z których korzystają przedsiębiorstwa w ponad 80 krajach. Spółka eLeader koncentruje się na technologiach mobilnych, głównie produkcji oprogramowania dla mobilności w biznesie (jak np. aplikacje dla przedstawicieli handlowych). Firma od początku sama opracowuje i rozwija własne produkty. W swojej strukturze posiada doświadczony dział badawczo-rozwojowy (B+R), który prowadzi prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie wsparcia procesów w terenie, nowych zastosowań mobilnych, a wcześniej również mobilnych finansów.

Węcławski Andrzej, Prof. zw.

Artysta, grafik, kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Uprawia malarstwo, grafikę warsztatową i rysunek. Prowadzi dyplomową Pracownię Grafiki Artystycznej. Członek jury wielu konkursów krajowych i międzynarodowych, kurator wystaw grafiki polskiej. Uprawia grafikę, malarstwo i rysunek. W swoich pracach graficznych łączy tradycyjny warsztat z elementami druku cyfrowego i unikatowymi metodami tworzenia odbitki graficznej. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień: Grand Prix w konkursie o nagrodę Fundacji Güntera Grassa im. Daniela Chodowieckiego, Prix de la Ville Sarcelles, na 13 Biennale Grafiki w Sarcelles, Francja, Grand Prix na IV Międzynarodowym Konkursie Rysunku we Wrocławiu, uhonorowany medalem Gloria Artis.

Ginalska Grażyna, Prof. dr hab.

Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pierwsza Prezes Zarządu Medical Inventi Spółka z o.o. Współautorka wynalazku dotyczącego innowacyjnego dwufazowego kompozytu – materiału kościozastępczego do wypełniania ubytków kostnych powstałych w wyniku urazów mechanicznych lub procesów chorobowych. Za wynalazek „Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego” i pracę nad jego komercjalizacją otrzymała wiele nagród i wyróżnień.