POL-INOWEX S.A.

Przedsiębiorstwo oferuje specjalistyczne i kompleksowe usługi w zakresie demontażu, montażu, pakowania oraz relokacji urządzeń i obiektów przemysłowych.

Fert Józef, Prof. dr hab. (KUL)

Nagrodzony za udział w edycji krytycznej Pism zebranych Józefa Czechowicza. Kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL, prorektor ds. dydaktyki i wychowania w latach 2004–2008 oraz 2009–2012, członek Towarzystwa Literackiego Adama Mickiewicza, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego KUL. W latach 2002–04 pełnił funkcję prezesa Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Pełnił funkcję sekretarza redakcji czasopisma „Studia Norwidana”. Był również redaktorem kwartalnika literackiego „Akcent”. Od 1994 do 1999 roku współtworzył razem z Marią Brzezińską „Radiowe warsztaty literackie” w Radio Lublin. W latach 2002–06– kierownik Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida; obecnie członek zarządu.

Święch Jerzy, Prof. dr hab. (UMCS)

Nagrodzony za udział w edycji krytycznej Pism zebranych Józefa Czechowicza. Historyk literatury, kierownik Zakładu Literatury Współczesnej UMCS, badacz i wykładowca w Polsce, Europie i USA. Od wielu lat uczestniczy w Radzie Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN i Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej PAN. Jest autorem ok. 120 publikacji naukowych, w tym podręcznika akademickiego „Literatura polska w latach II wojny światowej”.

Szczodrak Janusz, Prof.; Dr hab., Pleszczyńska Małgorzata; Dr hab. Wiater Adrian

Zespół naukowy pod przewodnictwem profesora Janusza Szczodraka z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, opracował i opatentował przemysłową technologię produkcji mutanazy – enzymu zapobiegającego próchnicy zębów. To samo odkrycie zapewniło zespołowi zwycięstwo w trzeciej edycji Nagrody Naukowej „Marii Curie”.