lublin.onet.pl

lublin.onet.pl

Cztery osoby zasłużone dla regionu otrzymały wczoraj nagrody „Bene Meritus Terrae Lublinensi”. Są to przedstawiciele świata kultury, nauki i biznesu. W tym roku przyznano również specjalne wyróżnienie dla czwartej osoby. Wczoraj w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się trzynasta edycja gali „Bene Meritus Terrae Lublinensi” …

Dziennik Wschodni

dziennikwschodni.pl

Wybitni przedstawiciele nauki, kultury i biznesu otrzymali tytuły Bene Meritus Terrae Lublinensi. Kapituła konkursu nagrodziła cztery osoby. To prof. Piotr Gutowski, dr Łukasz Marcińczak, dr hab. Bogusław Marek i Roman Rak …

kurierlubelski.pl

kurierlubelski.pl

Mamy dla Was trzy kalendarze i trzy podwójne zaproszenia na galę przyznania tytułów Bene Meritus Terrae Lublinensi osobom zasłużonym dla Lubelszczyzny. Jak je zdobyć? Kalendarze i zaproszenia otrzymają trzy pierwsze osoby, które odpowiedzą na pytanie …

kurierlubelski.pl

kurierlubelski.pl

Przedstawiciele nauki, kultury i biznesu zostali nagrodzeni tytułem Bene Meritus Terrae Lublinensi. W czwartek odbyła się uroczysta gala konkursu. Kapituła wyróżniła cztery osoby. Laureatem w kategorii nauka został filozof, prof. Piotr Gutowski z KUL …

Polskie Radio Lublin

radio.lublin.pl

Gala przyznania nagród „Bene Meritus Tarrae Lublinensi”, Lublin, 07.12.2017, fot. Mirosław Trembecki …

lublin.tvp.pl

lublin.tvp.pl

Znamy laureatów 13. edycji konkursu Bene Meritus Terrae Lublinensi. Ideą konkursu jest pokazanie osób, instytucji i firm godnych naśladowania, a działających w naszym regionie. W tym roku laureatów jest czterech. Nagrody wręczano w trzech kategoriach. Kapituła przyznała również jedno wyróżnienie — dla prof. Bogusława Marka …

Rak Roman

Właściciel firm „Roztocze ZUP Rak Roman” oraz WSK Tomaszów Lubelski Sp. z o.o., udziałowiec ZWG Lubaczów. Jego firma „Roztocze” jest doskonałym przykładem na stworzenie biznesu od zera – działalność rozpoczęła się od jednoosobowej firmy w domowym garażu, dzisiaj „Roztocze” produkuje w nowoczesnej hali o powierzchni 3000 m2 i jest największym w Polsce i czołowym w Europie producentem zamknięć przemysłowych używanych w energetyce, telekomunikacji, klimatyzacji, wentylacji oraz motoryzacji. W 2017 roku firma „Roztocze” została laureatem konkursu „Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego” zorganizowanego przez samorząd województwa lubelskiego. W czerwcu przedsiębiorstwo „Roztocze” zostało jednym z trzech laureatów ogólnopolskiego rankingu Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu. Ranking zorganizowany przez redakcję „Rzeczpospolitej” i Fundację Patriotyzmu Gospodarczego nagradza firmy, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju kraju i patriotyzmu gospodarczego, a przy tym nie uchylają się od swoich powinności względem państwa i społeczeństwa, czyli uczciwie płacą podatki i angażują się w życie lokalnej społeczności. Aktywność firmy w przyciąganiu i zatrzymywaniu pracowników nagrodził także „Puls Biznesu” przyznając przedsiębiorstwu „Roztocze” specjalne wyróżnienie w konkursie „Siła przyciągania”.

Pan Roman Rak zatrudnia łącznie w trzech firmach blisko 800 osób. Zawsze stawia na ludzi. Uważa, że w biznesie najważniejsza jest innowacyjność, a jej wprowadzanie gwarantuje dobrze dobrana kadra. Oprócz bycia biznesmenem jest też społecznikiem, sponsorem wielu akcji charytatywnych, m.in. Fundacji „Parasol Roztocza”, która jest oparta na wolontariacie pracowniczym. Fundacja prowadzi bardzo różnorodną i szeroka działalność pomocową na rzecz lokalnego społeczeństwa. Zbiera środki na kosztowanie leczenie i rehabilitację czwórki młodych ludzi z Zamojszczyzny, finansuje leki i pomoc żywnościową dla osób niepełnosprawnych i starszych. Funduje kilkanaście stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim. Sponsoruje wyjazdy młodzieży targi i spotkania branżowe. Pomaga polskiej szkole w Nowym Rozdole na Ukrainie. Innowacyjnym pomysłem jest także akcja payrollowa skierowana do pracowników obu firm pod hasłem „Dajesz piątkę szef dziesiątkę”. Środki z tej akcji przeznaczone zostaną na pomoc dla chorych pracowników firm i ich rodzin. Pracownicy mogą też korzystać z program grantowego w ramach którego mogą otrzymać wsparcie od 500 do 2000 zł na realizację swoich pomysłów w lokalnych społecznościach.

Marek Bogusław, Dr hab.

Profesor KUL, kierownik Katedry Metodyki i Tyflodydaktyki Języka Angielskiego KUL oraz pełnomocnik Rektora KUL ds. studentów niepełnosprawnych. Prof. Marek od początku lat 90-tych zajmuje się edukacją i pomocą osobom niewidzącym. Jest twórcą autorskiego programu nauczania języka angielskiego dzieci niewidomych, który rozwija i prowadzi do dzisiaj. Przez lata, wykładając na KUL-u, prowadził także zajęcia jako wolontariusz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. W 1995 r prof. ukończył studia specjalistyczne w Wielkiej Brytanii, uzyskując brytyjskie kwalifikacje w dziedzinie nauczania dzieci niewidomych. Dzięki jego staraniom powstał Zakład Tyflodydaktyki Języka Angielskiego KUL, a w 1995 roku studia na Filologii Angielskiej rozpoczęli pierwsi niewidomi studenci. Wtedy też, dzięki pomocy Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, powstała pracownia studentów niewidomych wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. W 2002 roku Królowa Elżbieta II przyznała prof. Markowi Order Imperium Brytyjskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauczania języka angielskiego wśród niewidomych dzieci. Z jego inicjatywy przy Instytucie Filologii Angielskiej KUL powstało także Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych zajmujące się przygotowaniem adaptacji materiałów dydaktycznych i arkuszy egzaminacyjnych dla niewidomych i słabowidzących studentów. Dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski w dużej mierze dzięki determinacji profesora posiada najlepsze udogodnienia dla niewidomych i niedowidzących studentów w Polsce. W ostatnich latach prof. Bogusław Marek angażuje się w międzynarodowe projekty edukacyjne w najbardziej odległych częściach świata — głównie w Indiach i w Nepalu. W ramach jego ostatniej wyprawy ‘Misja Himalaje’, którą w dużej mierze także samodzielnie sfinansował, prowadził warsztaty dla nauczycieli i ich podopiecznych — niewidomych dzieci z regionu Humla w Nepalu.

Marcińczak Łukasz, Dr

Wybitny poeta, eseista i redaktor. Urodzony w 1971 r. w Łodzi, od czasu studiów związany z Lublinem. Absolwent filozofii UMCS i podyplomowych studiów dziennikarskich KUL, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W latach 2006–2014 redagował pismo Stowarzyszenia Absolwentów UMCS „AS UMCS”, od roku 2006 stały współpracownik „Akcentu”, na łamach którego ogłasza eseje, recenzje i szkice na temat twórców z kręgu „Kultury” paryskiej oraz wielokulturowej przeszłości Lublina i Lubelszczyzny. Publikował także m.in. w „Colloquia Communia”, „Magyar Napló” (Budapeszt), „Metai” (Wilno), „Gazecie Wyborczej”, „Frazie”, „Teatrze”. Autor tomu poetyckiego „Profil odciśnięty w glinie” (2002), a także współredaktor książek „Andrzeja Klimowicza portret wielokrotny” (2013) i „Homo sentiens — człowiek czujący” (2013). Opublikował trzy tomy niezwykłych wywiadów-esejów: „Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach” (2013), „Missisipi czyli filozoficzny wywiad rzeka z prof. Jadwigą Mizińską” (2014), „Świat trzeba dokończyć. Rozmowy o imponderabiliach” (2017). W 2010 r. odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin. W 2016 r. w serii „Biblioteka Siedemsetlecia” ukazały się jego „Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie” — wybitna, wspaniale napisana książka o przeszłości kulturowej Lubelszczyzny. Dzięki esejom Łukasza Marcińczaka na nowo odkrywamy fascynującą przeszłość Lublina — barwną, pełną kontrastów, tajemnic, ale też nie pozbawioną tragizmu.

Gutowski Piotr, Prof.

Filozof, historyk filozofii, profesor nauk humanistycznych. Prof. Gutowski jest kierownikiem Katedry Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL, przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem Rady Naukowej Akademii Artes Liberales. Na KUL pracuje od 1986 r. Prowadzi zajęcia z historii filozofii, zwłaszcza nowożytnej i współczesnej na studiach polsko- i anglojęzycznych. Główne obszary jego badań obejmują historię współczesnej filozofii amerykańskiej i brytyjskiej, zwłaszcza filozofii procesu, pragmatyzmu i neopragmatyzmu i filozofii analitycznej, a także kwestie związane z metodologią historii filozofii. Przebywał na stażach naukowych i stypendiach w uczelniach w USA (m.in. w University of Notre Dame) i w Wielkiej Brytanii (Cambridge University). Jest autorem książek m.in. „Metafilozofia a metafizyka Charlesa Hartshorne’a” (1993), „Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa” (2011), czy „Stare i nowe. Esej o roli jednostkowych podmiotów, zmiany i wątpienia w religii” (2016). Habilitację w zakresie filozofii uzyskał w 2003 r. na podstawie książki „Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya”. Książka ta uzyskała nagrodę ministra Szkolnictwa Wyższego. Do tej pory wypromował 9 doktorów, którzy aktywnie uczestniczą w polskim i międzynarodowym życiu naukowym.