Elżbieta Niczyporuk

Nuczycielka muzyki w szkole podstawowej Paderewski w Lublinie. Laureatka Złotej Odznaki Honorowej Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za wybitne osiągnięcia indywidualne i zespołowe w upowszechnianiu kultury. Otrzymała również nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pedagog Roku 2013. Za swoją działalność została odznaczona medalem 700-lecia Miasta Lublin. Jest założycielką i dyrygentką dwóch chórów: AKADEMOS i AKADEMOS JUNIOR. W kwietniu 2020 roku chór Akademos weźmie udział w prestiżowym konkursie „New York International Music Festival” w Carnegie Hall w Nowym Jorku jako jeden z sześciu chórów szkół średnich z całego świata.

Wach Jarosław, Dr

Autor zbioru wierszy współczesnych poetów lubelskich w tłumaczeniach na języki obce, zebranych w tomie „Linie światła”. Absolwent filologii polskiej i studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa na UMCS. Od 2005 r. związany z „Akcentem”. Krytyk literacki, pomysłodawca i organizator cyklu międzynarodowych interdyscyplinarnych konferencji „Wspólne drogi” (2011,2013). Autor ponad sześćdziesięciu tekstów ogłaszanych m.in. na łamach „FA-artu”, „Forum Akademickiego”, „Frazy”, „Twórczości”, „Akcentu” oraz w polskich i zagranicznych opracowaniach zbiorowych. Zbiór wierszy współczesnych poetów lubelskich w tłumaczeniach na języki obce „Linie światła” jest dziełem absolutnie unikalnym – prawdopodobnie żadna ze stolic europejskich nie ma tak pomyślanej antologii autorskiej: prezentowane są w niej polskie wiersze w doborowych tłumaczeniach na języki angielski, niemiecki, francuski, litewski, węgierski i ukraiński wraz z wnikliwym posłowiem interpretacyjnym napisanym przez redaktora. Zaangażowano wysoko kwalifikowanych tłumaczy, którzy sami są poetami. To najlepsza „wizytówka” lubelskiego potencjału twórczego czytelna nawet dla tych odbiorców w świecie, którzy nie znają języka polskiego. Dla międzynarodowej recepcji Lublina i Lubelszczyzny – rzecz bezcenna.