Iwona Hofman, Prof. dr hab.

Profesor nauk humanistycznych, medioznawczyni. Kierowniczka Zakładu Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, profesor Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnawie, ekspertka Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie, dyrektorka Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach oraz kierowniczka Katedry Dziennikarstwa Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej. Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 r., koncentrując się na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”. Jest autorką 10 monografii, ok. 200 artykułów naukowych, a pod jej redakcją ukazało się 16 tomów monograficznych. Realizowała kilka wieloletnich projektów badawczych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W 2006 r. visiting professor w Instytucie Historii Najnowszej w Poczdamie. Jest prezeską lub członkinią wielu instytucji i stowarzyszeń naukowych. Odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Edukacji Narodowej. W 2010 r. otrzymała tytuł Kobiety Roku w kategorii Nauka przyznawany przez Kongres Kobiet.

Aneta Ptaszyńska, Dr hab.

Reprezentuje Zakład Botaniki i Mykologii Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej. Wraz z zespołem udało jej się stworzyć preparat, który pomaga ratować pszczoły chore na nosemozę, jedną z najbardziej rozpowszechnionych pszczelich chorób wywoływanych grzybem z rodzaju Nosema. Prowadzi także prace eksperymentalne nad substancjami syntetycznymi i naturalnymi, które mogłyby stać się podstawą środków zwalczających tą chorobę i poprawiających ogólną kondycję pszczół. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi zarówno w kraju, jak i za granicą. Wyniki jej badań stały się podstawą trzech zgłoszeń patentowych oraz wielu publikacji naukowych, głównie w pismach zagranicznych.

Rejdak Robert, Prof. dr hab. n. med.

Kierownik kliniki okulistyki ogólnej w SPSK1. Od 2011 roku jest wykładowcą w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów Okulistycznych w szwajcarskim Lugano. Dzięki jego staraniom oraz przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie otwarta została pierwsza w Europie i druga na świecie filia szwajcarskiej ESASO w Lublinie. W 2013 roku brał udział w pierwszej w Polsce operacji wszczepienia sztucznej tęczówki. Przeprowadził ponad 30 000 operacji wewnątrzgałkowych. Jest wybitnym autorytet w dziedzinie wykorzystywania najbardziej nowoczesnych i pionierskich metod stosowanych w chirurgii siatkówki oka i leczenia urazów narządów wzroku. Został nagrodzony Złotym Medalem Włoskiego Towarzystwa Okulistycznego za prace nad wprowadzaniem nowoczesnych technik leczenia powikłań urazów oka. Niedawno został wybrany również nowym prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.

Rejdak Konrad, Prof. dr hab. n. med.

Szef kliniki neurologii SPSK4. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Stosuje bardzo nowoczesne metody diagnostyki
i leczenia na poziomie europejskim. Jego klinika realizuje bardzo ważne projekty badawcze. Końca dobiegają prace nad stworzeniem robota, który ma pomagać chorym na Alzheimera. Wspólnie z naukowcami z innych europejskich krajów pracuje również nad programem szybkiej diagnostyki chorób otępiennych. Jego klinika jako jedna z pierwszych w kraju wszczepiła pacjentowi z padaczką stymulator mózgu, który hamuje ataki i daje pacjentom szansę na normalne funkcjonowanie.