Laureaci

Rejdak Robert, Prof. dr hab. n. med.

Kierownik kliniki okulistyki ogólnej w SPSK1. Od 2011 roku jest wykładowcą w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów Okulistycznych w szwajcarskim Lugano. Dzięki jego staraniom oraz przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie otwarta została pierwsza w Europie i druga na świecie filia …

Rejdak Konrad, Prof. dr hab. n. med.

Szef kliniki neurologii SPSK4. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Stosuje bardzo nowoczesne metody diagnostyki i leczenia na poziomie europejskim. Jego klinika realizuje bardzo ważne projekty badawcze. Końca dobiegają prace nad stworzeniem robota, …

Wach Jarosław, Dr

Autor zbioru wierszy współczesnych poetów lubelskich w tłumaczeniach na języki obce, zebranych w tomie „Linie światła”. Absolwent filologii polskiej i studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa na UMCS. Od 2005 r. związany z „Akcentem”. Krytyk literacki, pomysłodawca i organizator cyklu międzynarodowych …

Kartaszyński Henryk

Właściciel firmy Pro-Projekt z Okszowa koło Chełma. Firma jest jedynym polskim przedsiębiorstwem produkującym przyrządy do testowania aparatury diagnostycznej wykorzystywanej w takich dziedzinach jak stomatologia, mammografia czy radioterapia. Firma Pro-Project działa od 1991 roku, rozpoczynała w garażu a dziś …

Buczyński Filip, O.

Franciszkanin, społecznik, doktor psychologii, psychoterapeuta, superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Współpracuje z Instytutem Psychologii KUL. W 1997 założył Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Wspólnie z zespołem lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów pomaga małym pacjentom …

Rak Roman

Właściciel firm „Roztocze ZUP Rak Roman” oraz WSK Tomaszów Lubelski Sp. z o.o., udziałowiec ZWG Lubaczów. Jego firma „Roztocze” jest doskonałym przykładem na stworzenie biznesu od zera – działalność rozpoczęła się od jednoosobowej firmy w domowym …

Marek Bogusław, Dr hab.

Profesor KUL, kierownik Katedry Metodyki i Tyflodydaktyki Języka Angielskiego KUL oraz pełnomocnik Rektora KUL ds. studentów niepełnosprawnych. Prof. Marek od początku lat 90-tych zajmuje się edukacją i pomocą osobom niewidzącym. Jest twórcą autorskiego programu nauczania języka …

Marcińczak Łukasz, Dr

Wybitny poeta, eseista i redaktor. Urodzony w 1971 r. w Łodzi, od czasu studiów związany z Lublinem. Absolwent filozofii UMCS i podyplomowych studiów dziennikarskich KUL, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W latach 2006–2014 redagował pismo Stowarzyszenia Absolwentów UMCS „AS …

Gutowski Piotr, Prof.

Filozof, historyk filozofii, profesor nauk humanistycznych. Prof. Gutowski jest kierownikiem Katedry Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL, przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem Rady …

Kocki Janusz, Dr hab. n. med.

Genetyk, pediatra, kierownik Katedry Genetyki Medycznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prowadzi badania z obszaru genetyki nowotworów i chorób genetycznych dzieci i młodzieży, m.in. autyzmu. W swojej pracy naukowej, a przede wszystkim charytatywnej zajmuje się dziećmi …