Gutowski Piotr, Prof.

Filozof, historyk filozofii, profesor nauk humanistycznych. Prof. Gutowski jest kierownikiem Katedry Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL, przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem Rady Naukowej Akademii Artes Liberales. Na KUL pracuje od 1986 r. Prowadzi zajęcia z historii filozofii, zwłaszcza nowożytnej i współczesnej na studiach polsko- i anglojęzycznych. Główne obszary jego badań obejmują historię współczesnej filozofii amerykańskiej i brytyjskiej, zwłaszcza filozofii procesu, pragmatyzmu i neopragmatyzmu i filozofii analitycznej, a także kwestie związane z metodologią historii filozofii. Przebywał na stażach naukowych i stypendiach w uczelniach w USA (m.in. w University of Notre Dame) i w Wielkiej Brytanii (Cambridge University). Jest autorem książek m.in. „Metafilozofia a metafizyka Charlesa Hartshorne’a” (1993), „Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa” (2011), czy „Stare i nowe. Esej o roli jednostkowych podmiotów, zmiany i wątpienia w religii” (2016). Habilitację w zakresie filozofii uzyskał w 2003 r. na podstawie książki „Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya”. Książka ta uzyskała nagrodę ministra Szkolnictwa Wyższego. Do tej pory wypromował 9 doktorów, którzy aktywnie uczestniczą w polskim i międzynarodowym życiu naukowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

14 + 9 =