Marek Bogusław, Dr hab.

Profesor KUL, kierownik Katedry Metodyki i Tyflodydaktyki Języka Angielskiego KUL oraz pełnomocnik Rektora KUL ds. studentów niepełnosprawnych. Prof. Marek od początku lat 90-tych zajmuje się edukacją i pomocą osobom niewidzącym. Jest twórcą autorskiego programu nauczania języka angielskiego dzieci niewidomych, który rozwija i prowadzi do dzisiaj. Przez lata, wykładając na KUL-u, prowadził także zajęcia jako wolontariusz w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. W 1995 r prof. ukończył studia specjalistyczne w Wielkiej Brytanii, uzyskując brytyjskie kwalifikacje w dziedzinie nauczania dzieci niewidomych. Dzięki jego staraniom powstał Zakład Tyflodydaktyki Języka Angielskiego KUL, a w 1995 roku studia na Filologii Angielskiej rozpoczęli pierwsi niewidomi studenci. Wtedy też, dzięki pomocy Ambasady Brytyjskiej w Warszawie, powstała pracownia studentów niewidomych wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. W 2002 roku Królowa Elżbieta II przyznała prof. Markowi Order Imperium Brytyjskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauczania języka angielskiego wśród niewidomych dzieci. Z jego inicjatywy przy Instytucie Filologii Angielskiej KUL powstało także Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych zajmujące się przygotowaniem adaptacji materiałów dydaktycznych i arkuszy egzaminacyjnych dla niewidomych i słabowidzących studentów. Dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski w dużej mierze dzięki determinacji profesora posiada najlepsze udogodnienia dla niewidomych i niedowidzących studentów w Polsce. W ostatnich latach prof. Bogusław Marek angażuje się w międzynarodowe projekty edukacyjne w najbardziej odległych częściach świata — głównie w Indiach i w Nepalu. W ramach jego ostatniej wyprawy ‘Misja Himalaje’, którą w dużej mierze także samodzielnie sfinansował, prowadził warsztaty dla nauczycieli i ich podopiecznych — niewidomych dzieci z regionu Humla w Nepalu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × three =