Laureaci

Rak Roman

Właściciel firm „Roztocze ZUP Rak Roman” oraz WSK Tomaszów Lubelski Sp. z o.o., udziałowiec ZWG Lubaczów. Jego firma „Roztocze” jest doskonałym przykładem na stworzenie biznesu od zera – działalność rozpoczęła się od jednoosobowej firmy w domowym …

Marek Bogusław, Dr hab.

Profesor KUL, kierownik Katedry Metodyki i Tyflodydaktyki Języka Angielskiego KUL oraz pełnomocnik Rektora KUL ds. studentów niepełnosprawnych. Prof. Marek od początku lat 90-tych zajmuje się edukacją i pomocą osobom niewidzącym. Jest twórcą autorskiego programu nauczania języka …

Marcińczak Łukasz, Dr

Wybitny poeta, eseista i redaktor. Urodzony w 1971 r. w Łodzi, od czasu studiów związany z Lublinem. Absolwent filozofii UMCS i podyplomowych studiów dziennikarskich KUL, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. W latach 2006–2014 redagował pismo Stowarzyszenia Absolwentów UMCS „AS …

Gutowski Piotr, Prof.

Filozof, historyk filozofii, profesor nauk humanistycznych. Prof. Gutowski jest kierownikiem Katedry Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL, przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem Rady …

Kocki Janusz, Dr hab. n. med.

Genetyk, pediatra, kierownik Katedry Genetyki Medycznej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prowadzi badania z obszaru genetyki nowotworów i chorób genetycznych dzieci i młodzieży, m.in. autyzmu. W swojej pracy naukowej, a przede wszystkim charytatywnej zajmuje się dziećmi …

Bogucka-Kocka Anna, Dr hab.

Kierownik Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bada ekspresję genów u pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną, miażdżycą, czynniki patologiczne w chorobie Alzheimera, roślinne związki lecznicze. W swojej pracy naukowej, a przede wszystkim …

Baj Stanisław

Malarz, wykładowca Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. Dorobek artystyczny Stanisława Baja obejmuje malarstwo, rysunek, a także grafikę. Dominują wśród nich portrety oraz pejzaże, dla których inspiracją są mieszkańcy jego rodzinnej miejscowości Dołhobrody oraz nadbużańskie …

Ruciński Kamil

Twórca i prezes firmy Nocowanie.pl, największego serwisu noclegowego i bazy turystycznej w Polsce. Portal założony przez Kamila Rucińskiego w Lublinie w 2005 roku jest liderem spośród tego typu portali w Polsce, z powodzeniem konkuruje z europejskimi potentatami rynku serwisów noclegowych.

Michalak Katarzyna

Reportażystka Radia Lublin. Pięciokrotnie nominowana do radiowego Oscara – nagrody Prix Italia, dwukrotna laureatka tej prestiżowej nagrody. Pierwszy Prix Italia otrzymała w 2006 roku za reportaż „Niebieski płaszczyk”. Kolejny w 2009 za reportaż „Modlitwa zapomnianej” zrealizowany wspólnie z Dorotą …

Giannopoulos Krzysztof, Prof. dr hab.

Kierownik Pracowni Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i pracownik SPSK nr 1 w Lublinie. Specjalista z dziedziny hematologii, prowadzi badania nad wynalezieniem szczepionki pomagającej zwalczać komórki rakowe. Jego dorobek naukowy został wyróżniony licznymi nagrodami min.: Prezesa …